vat-lieu-xay-dung-viet-nam
  Đèn trần nhôm      
1 D3033
trắng
Kích thước 300x300mm; 14W cái                 250,000
2 D3034
vàng
Kích thước 300x300mm; 14W cái                 250,000
3 D3000
Khung bạc
Kích thước 300x300mm; 14W cái                 280,000
4 D3000
Khung vàng
Kích thước 300x300mm; 14W cái                 280,000
5 D3000
Khung vàng
Kích thước 300x300mm; 20W cái                 300,000
6 D3036
Khắc CNC 4 góc
Kích thước 300x300mm; 14W cái                 300,000
7 D3061 Kích thước 300x600; 26W trắng                   400,000
8 D3062 Kích thước 300x600; 26W trắng                   500,000
9 D3063 Kích thước 300x600; 26W bạc viền phẳng                   400,000
10 D3064 Kích thước 300x600; 36W bạc viền tròn                   500,000
11 D3605 Kích thước 300x600; 36W bạc viền vàng                   500,000
12 D4501 Kích thước 450x450mm; 24W cái                 550,000
13 D4502 Kích thước 450x450mm; 24W cái                 550,000
14 D4508 Kích thước 450x450mm; 36W cái                 550,000
15 D4511
tròn
Kích thước 450x450mm; 36W cái                 550,000
16 D4512 Kích thước 450x450mm; 24W cái                 500,000
17 D4513 Kích thước 450x450mm; 24W cái                 550,000
18 D4514 Kích thước 450x450mm; 26W cái                 550,000
19 D4504 Kích thước 450x450mm; 26W                   550,000
20 D4507 Kích thước 450x450mm; 26W                   550,000
21 D4515 Kích thước 450x450mm; 26W                   550,000
22 D6001 Kích thước 600x600mm; 48W cái                 600,000
23 Quạt hút gió Kích thước 450x450x160mm; 40W cái                 550,000
24 Led 3 màu Kích thước Fi76 mm; 5W cái                   60,000
25 Led 1 màu Kích thước Fi76 mm; 5W cái                   45,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: