vat-lieu-xay-dung-viet-nam

Tầm nhìn /  VISION

DVM  trở thành nhà đầu tư, tư vấn, sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải pháp sáng tạo, đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép và thiết bị nâng hạ" Điều này đạt được thông qua: Tập trung xây dựng năng lực cốt lõi. Không ngừng xây dựng đồng bộ chiến lược, thị trường, thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, nhân lực và tài chính. Kết hợp những thế mạnh sẵn có trên cơ sở tôn trọng và hợp tác nhằm nâng cao những tiêu chuẩn và đạt được đẳng cấp vượt trội trên thị trường. Từng bước hướng tới xuất khẩu sang các thị trường có năng lực cạnh tranh thấp hơn. * * * * "DVM becomes an reliable investor, consultor, manufacturer, provider of services and innovative solutions on the superior rank in the sector of steel structures and lifting equipments" This is achieved through: Focus on establishing core competencies. Continuing to establish the brand, strategies, markets, corporate cultures, competitive advantages, product quality, human resources and „nance. Combining the strengths on the basis of mutual respect and cooperation in order to improve standards and achieve the superior rank on the market. Step by step exporting to markets which owns lower competitiveness.

Sứ mệnh / MISSION

Góp phần đem lại thành công cho khách hàng thông qua triển khai ứng dụng công nghệ nhà thép chuẩn mực. Thiết kế tối ưu, cơ động, linh hoạt, an toàn, tiên tiến và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. Xây dựng nhà thép với hiệu quả, công suất cao và tiết kiệm chi phí với tiến độ giao hàng nhanh. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, hậu mãi thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất. Góp sức vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. * * * * * Contributing to bring success to customers through application the standard technology of steel building. Design is optimal, †exible, safe and advanced which meet the most rigorous requirements. Ecient construction, cost savings and quickly delivery schedule. Providing services, after-sales-caring satisfy all customers. Contributing to the industrialization and modernization of the country.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: