vat-lieu-xay-dung-viet-nam
BẢNG BÁO GIÁ
         
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau: 
         
STT Mã sản phẩm  Thông số kỹ thuật Đơn vị  Giá bán (VNĐ) 
I TẤM TRẦN NHÔM    
  Tấm nhôm 300x300      
1 305G1 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
2 305V1 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
3 305G2 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
4 305V2 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
5 305G3 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
6 305V3 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      25,000
7 305T0 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
8 305V0 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
9 305T1 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
10 305T2   Tấm                      23,000
11 305T3 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
12 305T4 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
13 305T5 Kích thước 300mmx300mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                      23,000
  Tấm nhôm 450x450      
1 455G1 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
2 455V1 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
3 455G2 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
4 455V2 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
5 455G3 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
6 455V3 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
7 455G4 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
8 455V4 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
9 455T1 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
10 455T2 Kích thước 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
11 1560T1 Kích thước 15mmx600mm
Độ dày 0,5mm
Tấm                    50,000
12 455D1 Tấm điểm
Kích thước 1800mmx1800mm
Kích thước viên: 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Bộ             2,000,000
13 455D2 Tấm điểm
Kích thước 1800mmx1800mm
Kích thước viên: 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Bộ             2,000,000
14 455D3 Tấm điểm
Kích thước 1800mmx1800mm
Kích thước viên: 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Bộ             2,000,000
15 455D4 Tấm điểm
Kích thước 1800mmx1800mm
Kích thước viên: 450mmx450mm
Độ dày 0,5mm
Bộ             2,000,000
  Tấm 600x600      
1 HD60A Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    82,000
2 HD61A Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    84,000
3  606T2 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    80,000
4 606T3 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
5 60T4  
Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm; viền trắng
Tấm                    85,000
6 606T5 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm; viền vàng
Tấm                    85,000
7 606T6 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
8 606T7 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
9 606T8 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
10 606T9 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
11 606T10 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
12 606T11 Kích thước 600mmx600mm
Độ dày 0,6mm
Tấm                    85,000
  Phụ kiện tấm nhôm      
1 PT01 Màu gỗ, chiều dài 4m m                   25,000
2 PT02 Màu trắng, chiều dài 4m m                   25,000
3 Thanh tam giác Chiều dài 3m m                     4,560
4 Móc tam giác   cái                     1,500
5 Móc C35 kích thước 12mmx6,0mm cái                     1,500
6 Thanh C35 Chiều dài 3m m                     4,400
7 Nối tam giác Kích thước 2,8mmx5,3mm cái                        500
8 Ty ren fi6 Chiều dài 2m m                     2,700
9 Nở sắt fi6   cái                        500
  Phào chỉ trần nhôm      
1 PT01 Màu gỗ
 Kích thước 53x26x32,
 Chiều dài 4m
m                   25,000
2 PT02 Màu trắng
Kích thước; 52x26x32
Chiều dài 4m
m                   25,000
3 PGC01 Khắc CNC
Kích thước
Chiều dài 6,5m
m                 287,000
4 PGC02 Khắc CNC , màu gỗ
Chiều dài 6,5m
m                 340,000
5 PGC03 Khắc CNC, màu trắng
Chiều dài 6,5m
m                 300,000
6 PGC04 Màu gỗ
Chiều dài 6,18 m
m                 250,000
7 PGC05 Màu gỗ
Chiều dài 6,0m
m                 270,000
8 G01 Bộ góc phào màu gỗ
Kích thước 450x450mm
bộ (4 góc)             1,000,000
9 G02 Bộ góc phào màu trắng Kích thước 450x450mm bộ (4 góc)                 900,000
  G03 Bộ góc phào màu gỗ
Kích thước 450x50mm
bộ (4 góc)             1,000,000
  CG1 Bộ che góc-nhôm màu gỗ cái                 800,000
  CG2 Bộ che góc-nhôm màu trắng cái                 800,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: