vat-lieu-xay-dung-viet-nam

Các bước thi công sơn epoxy

Thương hiệu: Sơn Joton Loại: Thi công sơn

Liên hệ
Các bước thi công sơn epoxy Video Clip hướng dẫn các bước thi công sơn epoxy, sơn sàn epoxy, sơn nền epoxy, cũng như quy trình và biện pháp thi công sơn epoxy cho sơn sàn bê tông, sơn nền nhà xưởng, sơn sàn công nghiệp. Bước 1: Xử lý bề mặt trước khi thi công sơn epoxy Mục đích của việc tạo ...

Các bước thi công sơn epoxy

Video Clip hướng dẫn các bước thi công sơn epoxy, sơn sàn epoxy, sơn nn epoxy, cũng như quy trình và biện pháp thi công sơn epoxy cho sơn sàn bê tông, sơn nền nhà xưởng, sơn sàn công nghiệp.

c 1: X lý b mt trưc khi thi công sơn epoxy

Mc đích ca vic to nhám b mt sàn là to đ bám dính gia b mt vi lp sơn lót epoxy và lp sơn epoxy ph. Tùy vào h thng máy móc ca nhà thu nên s nh hưng đến cht lưng sàn epoxy.

Đi vi b mt đã thi công lp Hardener thì quá trình x lý b mt phc tp hơn, do lp hardener có đ cng, khó to nhám so vi b mt nn bê tông bình thưng…

Trưc khi thi công sơn epoxy thì b mt phi đưc v sinh sch s, không dính bi bn, b mt hư hng phi đưc loi b.

  

To nhám sàn bê tông trưc khi thi công sơn epoxy

 c 2: Sa cha b mt sàn

Dùng va epoxy 2 thành phn, trám trét các v trí hư hng, li lõm, g gh, mt s sàn b nt thì phi dùng vt liu thích hp đ x lý.

c 3: Thi công lp sơn lót

Các bưc thi công sơn epoxy h sơn epoxy ph hoc sơn epoxy t phng thì không th thiếu quá trình thi công lp lót. Sơn epoxy lót có đ thm thu và bám dính tt vi b mt nên dùng như là lp keo đ gn kết lp sơn epoxy ph vi sàn bê tông.

 

Thi công lp sơn lót epoxy

c 4: Thi công sơn epoxy lp trung gian

Trưc khi thi công lp hoàn thin thì phi thi công sơn epoxy lp trung gian, lp sơn epoxy trung gian là lp sơn màu, thưng là cùng màu và cùng loi vi lp sơn ph.

 

Thi công sơn epoxy lp trung gian

c 5: Thi công sơn epoxy ph hoàn thin

Sau khi lp sơn epoxy trung gian đã khô thì tiến hành v sinh mt ln na trưc khi thi công lp sơn epoxy ph hoàn thin cui cùng. Cách pha sơn epoxy đ thi công sơn epoxy hoàn thin phi theo đnh mc và t l ca nhà sn xut đưa ra.

 

 

Thi công sơn epoxy ph hoàn thin h lăn

 

Tóm li:

Các bưc thi công sơn epoxy gm các bưc cơ bn đã trình bày trên, nếu thiếu mt trong các bưc thi công nào thì s nh hưng đến cht lưng sàn epoxy.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: