nha-lap-ghep-van-pho-ng-giao-di-ch-ba-t-do-ng-sa-n

Nhà lắp ghép: văn phòng giao dịch bất động sản

Trương Hùng Cường 23/10/2019

CÔNG TRÌNH:

NHÀ LẮP GHÉP HOÀNG VƯƠNG

Tên công trình:  Nhà lắp ghép 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm công trình: 

Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Giá trị hợp đồng(VNĐ):

668.150.000

Chủ đầu tư:

Công ty CP TM Hoàng Vương
 

Khởi công:

18/6/2014            

Hoàn thành:

28/6/2014

Giới thiệu công trình:

Lập bản vẽ, thi công hoàn thiện nhà lắp ghép

Chi tiết công việc thực hiện:

  • Lập dự toán chi tiết
  • Quản lý lắp đặt tại công trình
  • Thi công công trình

 

                    Hình ảnh bên trong nhà lắp ghép

                       Hình ảnh bên ngoài nhà lắp ghép